Uvjeti korištenja

Uvjeti najma Luksuzne jahte

Cijena chartera i uvjeti plaćanja

Cijena chartera uključuje charter broda sa pripadajućom opremom i cjelokupno osiguranje za brod i posadu tijekom trajanja chartera. Lučke pristojbe izvan domicilne marine, troškovi goriva, skiper, hostesa i druge dodatne usluge nisu uključene u cijenu chartera. Brod koji se daje u najam sa kompletnom opremom se može koristiti samo nakon što je plaćanje uredno podmireno:

 • 50% od cijene chartera (predujam) po rezervaciji (osim ako u ponudi nije drugačije navedeno)
 • 50% od cijene chartera 30 dana prije početka chartera. (osim ako u ponudi nije drugačije navedeno)

Prihvaćamo samo bankovne prijenose!

Da bi rezervacija postala konačna, Unajmitelj se obvezuje platiti predujam na račun Najmoprimca u roku od 5 dana nakon što se Charter ugovor ili faktura pošalju Unajmitelju.

Cijena chartera uključuje korištenje broda tijekom trajanja chartera. U početnoj marini Unajmitelj će platiti sve dodatne usluge na zahtjev (skiper, hostesa, transport, jet-ski, jedrenje na dasci, itd.), transit log i završno čišćenje.

Sigurnosni depozit

Sigurnosni depozit se mora napraviti u početnoj marini od strane Unajmitelja prilikom preuzimanja broda. Sigurnosni depozit se može platiti u gotovini, čekovima ili kreditnim karticama. Sigurnosni depozit će se sav vratiti, osim ako se tijekom preuzimanja broda ustanovi da je počinjena šteta ili je došlo do gubitka nekih predmeta, te ukoliko nema potraživanja Unajmitelja od trećih osoba, koje su povezane sa korištenjem broda.

U slučaju gubitka ili štete na opremi, posebni dijelovi broda ili sami brod, Najmoprimac će zadržati svotu novca (dio ili cijeli depozit), koji odgovara vrijednosti popravka, nabavi i / ili kupnji opreme ili određenog dijela broda. U slučaju da nanesena šteta ima za posljedicu to da se brod ne može dalje unajmiti, Najmoprimac ima pravo zadržati iznos koji odgovara gubitku profita.

Obaveze unajmitelja

Najmoprimac se obavezuje na zahtjev Unajmitelja predati potpuno opremljen, besprijekoran, čist i suh brod sa punim rezervoarom goriva i cisternu s vodom u dogovoreno vrijeme i mjesto sa svim valjanim dokumentima koje brod treba za najam.

Ako iz nekog razloga Najmoprimac nije ispunio gore spomenute uvjete, Unajmitelj ima pravo zatražiti povrat novca, za dane kada nije koristio brod. Također, ako Najmoprimac ne može smjestiti brod na raspolaganje na dogovoreno mjesto 4 sata nakon isteka vremenskog roka za preuzimanje, ili osigurati drugi brod, barem sličan ili boljih karakteristika, Unajmitelj ima pravo odustati od ugovora te zatražiti cjelokupan iznos cijene chartera ili zahtijevati iznos za maksimalan broj dana kada nije mogao raspolagati brodom.
Unajmitelj može zahtijevati samo iznos cijene chartera; bilo koja druga prava za obeštečenje su isključena.

U slučaju štete ili gubitka na brodu ili njegove opreme uzrokovanima pri uobičajenom korištenju broda, Unajmitelj se obavezuje odmah informirati Najmoprimca. Najmoprimac se obavezuje otkloniti štetu odmah po obavijesti.

Ako Najmoprimac otkloni štetu unutar 24 (dvadeset i četiri) sata, Unajmitelj nema pravo zahtijevati nikakvu nadoknadu.

Preuzimanje broda

Unajmitelj će preuzeti brod u dogovoreno vrijeme i mjesto. Prilikom preuzimanja broda, Unajmitelj se obavezuje provjeriti i pažljivo ispitati stanje broda i njegove opreme prema inventarnoj listi.

Bilo kakve moguće primjedbe se moraju napraviti do početka plovidbe. Mogu i popravljeni nedostaci broda ili njegove opreme, koji ne mogu biti poznati Unajmitelju u trenutku preuzimanja, kao i nedostaci koji se mogu pojaviti nakon preuzimanja, ne daju Unajmitelju pravo da smanji cijenu chartera.
Ako Unajmitelj ne preuzme brod unutar 48 sati, Najmoprimac je ovlašten odustati od ugovora.
Najmoprimac zadržava pravo ne predati brod, ukoliko njihovi predstavnici procijene da Unajmitelj nije sposoban iz bilo kojih razloga upravljati brodom, ili dati upute na trošak Najmoprimca.

Obaveze unajmitelja

Nakon posjeda broda, Unajmitelj će snositi sve troškove dnevnih vezova u luci, ili marini, troškove goriva, ulja, vode, čišćenja i svih drugih potreba, kao i uklanjanje svih šteta i nedostataka, koji se mogu pojaviti dok je brod pod odgovornošću Unajmitelja i koje nisu posljedice korištenja broda u normalnim uvjetima, pod uvjetom da je Unajmitelj prethodno postigao dogovor sa Najmoprimcem koji se tiće opravdanosti popravaka koji se moraju napraviti.

Unajmitelj se obavezuje jedriti unutar hrvatskih teritorijalnih voda. Za napuštanje hrvatskih teritorijalnih voda, Unajmitelj se obavezuje pitati dopuštenje Najmoprimca za posebno dopuštenje i dozvolu.

Unajmitelj se obavezuje poštivati carinu i druge odredbe i pravila, brinuti se za brod i njegovu opremu te upravljati njime oprezno i prema pravilima dobrog moreplovca te jedriti samo tijekom sigurnih vremenskih uvjeta i za dobre vidljivosti.

Unajmitelj, ili skiper, izjavljuje bez sumnje da raspolaže svim potrebnim vještinama plovidbe i da posjeduje valjanu dozvolu potrebnu za plovidbu na otvorenom moru i radiofonsku dozvolu, koja se mora pokazati Najmoprimcu.

Unajmitelj izjavljuje da neće dati brod u najam ili unajmiti trećoj osobi, da neće sudjelovati u regatama niti u utrkama, da neće koristiti brod u komercijalne svrhe, za profesionalni ili nočni ribolov, školu jedrenja ili slično, da neće upravljati brodom pod utjecajem alkohola ili narkotika, da neće niti ukljućen u vuću drugog broda, da neće prekršiti javna pravila, red ili zakone, da neće jedriti noču po nesigurnom vremenu.

Broj osoba na brodu mora odgovarati listi posade. Unajmitelj pretpostavlja odgovornost za posljedice nepridržavanja svojih obaveza.

U slučaju nesreće ili štete na brodu ili njegovoj opremi tijekom putovanja, Unajmitelj je obavezan obavijestiti Najmoprimca bez odgode. Telefonski brojevi, koji se mogu koristiti bez obavijesti Najmoprimca, su prikazani u brodskim dokumentima.

Unajmitelj se obavezuje obavijestiti Najmoprimca i vlasti u slučaju da su nestali brod ili oprema, ako daljnja plovidba nije moguća ili u slučaju da je brod oduzet, cijenjen ili ako je daljnja plovidba zabranjena od strane državnih vlasti ili treće strane. Ako se Unajmitelj ne pridržava svojih obaveza, smatra se odgovornim za sve posljedice umjesto Najmoprimca te garantira za njih.

Držanje ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i slično) na brodu nije dozvoljeno, dok se ne postigne prethodni dogovor u tom pogledu.

Unajmitelj se obavezuje svakodnevno provjeravati razinu ulja u motoru i brinuti se za jedra, jer nisu osigurana.

Odgovornost unajmitelja

Za štetu uzrokovanu radnjama i neuspjehom Unajmitelja za koji je Najmoprimac odgovoran trećoj strani, Unajmitelj se obavezuje pokazati štete Najmoprimcu u njihovoj cjelini, bilo da se radi o materijalnim i / ili pravnim troškovima koji su rezultirali takvim radnjama i pogreškama.

Unajmitelj je izričito odgovoran za brod u slučaju da ga bilo kakvo službeno tijelo zaplijeni, zbog neprikladnih i nezakonitih radnji tijekom korištenja broda unutar perioda, za period koji je unajmljen.

Unajmitelj se obavezuje platiti sve troškove zbog pogrešaka koje je sam napravio, za koje je Najmoprimac ima kriminalnu i financijsku odgovornost. Unajmitelj je odgovoran za preuzimanje broda od vlasti strane države zbog ilegalnih radnji. U slučaju štete ili nesreće Unajmitelj se obavezuje napisati prikladno izvješće i obavijestiti ovlaštena tijela (lučko sjedište, policiju, doktore) i Najmoprimca u slućaju nestanka broda, nemogučnosti upravljanja brodom, kao i u slučaju državnih organa ili trećih osoba ili oduzimanja broda ili za izricanje mjera zabrane jedrenja.

Unajmitelj neće napustiti luku ili sidrište dok se šteta ne eliminira iz bilo kojeg vitalnog dijela broda, poput motora, seta jedara, užadi, kaljužne pumpe (pumpi), sidrenog vitla, navigacijskih svjetala, pomorskog kompasa, sigurnosne opreme i slično ili ako bilo koji od spomenutih uređaja ne radi.

Unajmitelj neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i kada vremenski uvjeti ili stanje broda ili njegove posade nisu sigurni ili su opčenito neizvjesni.

Povratak broda

Unajmitelj se obavezuje vratiti uredan brod u dogovoreno vrijeme i mjesto, bez posade i njihove osobne prtljage.

U to vrijeme je uključeno fizičko preuzimanje broda koje traje sat. Brod se treba vratiti sa punim rezervoarom goriva.

Ako iskrcaj nije moguć u dogovoreno vrijeme i mjesto iz bilo kojeg razloga, Najmoprimac mora biti obaviješten da bi dao daljnje upute. Unajmitelj snosi sve troškove Najmoprimca koji rezultiraju kašnjenjem uzrokovanim lošim vremenom.

Stoga se preporuča vratiti brod u marinu noć prije isteka ugovora chartera. Ako se brod vraća kasnije od dogovorenog vremena u ovom ugovoru o charteru, Unajmitelj će podmiriti:

 • za odgodu do tri sata jednodnevnu cijenu najma
 • za odgodu od više od tri sata – triput veću cijenu dnevnog najma plus sve druge troškove.
Odgoda se ne može opravdati lošim vremenskim uvjetima.

Unajmitelj se obavezuje izvijestiti o nastalim nedostacima i šteti, ako ih ima. Štete podvodnog dijela su predmet inspekcije broda (njegovo podizanje) za koje Unajmitelj snosi troškove. Unajmitelj snosi odgovornost za vračanje svih dokumenata broda (dozvola, registracija, koncesija, itd.) kao i drugih dodataka od brodskih papira (popis lučkih kapetanija i slično). Do trenutka do kojeg se brod redovito provjerava smatra se da ga koristi Unajmitelj.

Osiguranje

Osiguranje je određeno uvjetima definiranima od strane osiguravatelja sa kojim je brod osiguran. Brod je osiguran protiv štete od strane treće osobe i cjelokupno osiguran od šteta koje rezultiraju višom silom do registriranog iznosa vrijednosti brodova za rizike prema osiguravajučoj polici. Posada broda je osigurana. Uvjeti pod kojima je brod osiguran su sastavni dio ovog Ugovora i dostavit će se Unajmitelju prilikom preuzimanja broda.

IU slu aju nekih većih prosjeka, kao i onih gdje su upleteni drugi brodovi, Unajmitelj se obavezuje odmah izvijestiti slučaj ovlaštenoj lučkoj kapetaniji te zabilježiti u protokol (slijed događaja, procjena štete) za osiguravajuću kompaniju. Unajmitelj se također obavezuje izvijestiti ured Najmoprimca. Šteta koju pokriva osiguranje te u dogovoru sa osiguravajućom politikom, koja se nije prijavila Najmoprimcu bez odgode, se neće priznati.

U slučaju iznesenom u prethodnom paragrafu, Unajmitelj je osobno odgovoran za sve štete kao rezultat neobavještavanja ili kasnog izvješća o šteti.

Ako se šteta pojavi tijekom krstarenja, a Unajmitelj se ne tereti (zbog uobičajene iscrpljenosti ili u slučaju prekoraćenja svote pod garancijom) mora dobiti dozvolu (uputu) od Najmoprimca za odgovarajući popravak.

Osiguranje licencom pokriva sve štete uzrokovane vremenom ili drugim prirodnim nepogodama, ali ne i namjerne štete. Troškovi za namjerne štete nisu ograničene depozitom; Unajmitelj mora platiti sve troškove koji su nastali zbog namjerne štete. Štete na jedrima i na motoru uzrokovane nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivene osiguranjem. Unajmitelj snosi troškove za ove štete. Osobne stvari nisu pokrivene osiguranjem.

Otkazni uvjeti

Ako Unajmitelj iz bilo kojeg razloga nije sposoban uzeti brod u posjed, on može, ako prethodno dogovori sa Unajmiteljem, naći drugu osobu koja će umjesto njega poduzeti sva prava i obaveze iz ovog Ugovora. Ako se Unajmitelju ne može naći zamjena, Najmoprimac će zadržati:

 • 35% od iznosa cijene chartera za otkaz do 2 (dva) mjeseca prije datuma početka chartera
 • 50% od iznosa cijene chartera za otkaz do 1 (jednog) mjeseca prije datuma početka chartera
 • Ukupnu svotu cijene chartera za otkaz unutar zadnjeg mjeseca prije datuma početka chartera.

Ako se otkazuje iz objektivnih razloga (smrt člana obitelji, teške ozljede, ili drugo) prihvaćeni depozit se neće vratiti natrag, ali će Najmoprimac dati brod Unajmitelju na raspolaganje u drugom slobodnom periodu ili unutar drugog godišnjeg doba.

Pritužbe

Samo pisane pritužbe, potpisane od obiju strana u povodu povratka broda će se uzeti u obzir.

Arbitraža

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora određuje se mjesna nadležnost suda prema sjedištu AGENCIJE, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Vile uvjeti korištenja

Način plaćanja

Usluga se može koristiti samo nakon što je plaćanje uredno podmireno:

 • 35% od cijene usluge (predujam) po rezervaciji
 • 65% od cijene usluge 30 dana prije početka korištenja usluge

Prihvaćamo samo bankovne prijenose!

Da bi rezervacija postala konačna, klijent se obvezuje platiti predujam na račun agencije u roku od 5 dana nakon što se ugovor ili predfaktura pošalju.

Potvrda

Nakon provedbe plaćanja, na vašu e-mail adresu stići će potvrda o plaćanju. Potvrdu o rezervaciji (vaučer) uzmite sa sobom u Hrvatsku radi registracije 

Sigurnosni depozit

Sigurnosni depozit se mora napraviti prilikom preuzimanja vile. Sigurnosni depozit će se sav vratiti, osim ako se tijekom preuzimanja vile, ustanovi da je počinjena šteta ili je došlo do gubitka nekih predmeta.

U slučaju gubitka ili štete na vili ili opremi , vlasnik objekta će zadržati svotu novca (dio ili cijeli depozit), koji odgovara vrijednosti popravka, nabavi i / ili kupnji nove opreme.

Pravila o otkazivanju

Želite li otkazati vašu uplatu, neophodno je da nas kontaktirate pisanim putem na info@arca-travel.com i objasnite nam razloge otkazivanja rezervacije. Primjenjuju se sljedeći uvjeti otkazivanja: Troškovi otkazivanja: 
do 42. dana: -> 35% cijene najma
do 28. dana: -> 60 % cijene najma
do 1. dana:   -> 90 % cijene najma

Nedolazak:   -> 100 % cijene najma

Objekti iz naše ponude

U ponudi smještajnih kapaciteta agencije Arca Travel nalaze se objekti u vlasništvu naših ugovornih partnera – privatnih i pravnih osoba za čiji račun Arca Travel plasira kapacitete na turističkom tržištu.

Maksimalan broj osoba

U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama agencije Luna Rossa. Isto vrijedi i za djecu, neovisno o njihovoj dobi, pri čemu postoji iznimka u slučaju objekata kod kojih je u opisu navedeno da je izričito dozvoljeno dovođenje još jednog djeteta od najviše 3 godine bez nadoplate. Gosta se moli da prilikom rezerviranja smještaja ovu činjenicu napomene. U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone. U slučaju da se gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

Imate li djecu – osigurat ćemo vam, ako je moguće, dječje krevetiće i visoke stolice, no uz prethodnu najavu.

 Ako je na posjedu dozvoljen boravak kućnim ljubimcima, moći ćete odabrati broj kućnih ljubimaca. Naknada za čišćenje za kućnim ljubimcima automatski će biti uključena u prikazanu ukupnu cijenu. Naknada ovisi o vili i kreće se od 5 do 10 eura po ljubimcu na dan.

Također, možete upisati svoju poruku s pitanjem ili posebnim zahtjevom.

Veličina objekta

Naši suradnici osobno su posjetili svaki od objekata u našoj ponudi. Kod izraženih veličina objekata radi se uvijek o vanjskim mjerama te shodno tome postoji mogućnost da je unutarnja površina do 15% manja od one navedene.

Kućni ljubimci, kukci i alergije

Unatoč temeljitom čišćenju i održavanju naših objekata, ponekad će se desiti da se u kući pronađe koji kukac ili miš koji se tu uvukao iz svojeg prirodnog staništa u kojem je kuća smještena. Arca Travel se za navedeno ne može smatrati odgovornom. Iako kućni ljubimci nisu dozvoljeni u svim objektima, to ne znači da u rezerviranom objektu kućni ljubimac nije nikada boravio, Arca Travel ne preuzima nikakvu odgovornost za alergijske reakcije gosta u pojedinačnim objektima.

Buka

Prilikom odabira objekata iz naše ponude, uvijek se brinemo da odaberemo objekte smještene u dobrom, sigurnom i mirnom okruženju. No unatoč tome, nismo u mogućnosti garantirati da buke u periodu boravka gosta neće biti, iz razloga što nismo u mogućnosti utjecati na uvjete poput buke od prometa, buka od obližnjeg gradilišta, buka od radova na infrastrukturi (priključci vode, struje, kanalizacije itd.) i sl. Niti iznajmljivač, kako ni Arca Travel ne mogu se smatrati odgovornima za buku koja dopire iz okruženja objekta.

Bazen

U slučaju kada objekt raspolaže sa bazenom, gost je iz sigurnosnih razloga obavezan pridržavati se svakog savjeta vlasnika objekta ili Arca Travela. Korištenje bazena je isključivo na vlastitu odgovornost. Djeci je dozvoljeno kretanje u području bazena isključivo u prisutnosti odrasle osobe. Kućnim ljubimcima je isključivo zabranjeno ulaziti u bazen.

Grupe mladih (do 28 godina starosti)

Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je u objekt u kojem to nije dozvoljeno, što je jasno naznačeno kod opisa objekta na Internet stranici, došla grupa mladih / mlađih punoljetnika, primijeniti će se posebni uvjeti za takve grupe.
Iznos kaucije uvećava se na 100,- € po osobi – naplativo isključivo u gotovini na licu mjesta, Gosti su dužni striktno se pridržavati kućnog reda kojeg će naći u svakom od objekata iz naše ponude uz poseban naglasak na zabranu glasnih proslava i puštanje glasne muzike tijekom cijelog dana i noći. Kućni red dostavljamo gostima na njihov zahtjev.

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila, vlasnik kuće će goste opomenuti jednom. U slučaju da gosti nastave sa kršenjem kućnog reda ili svojim ponašanjem uzrokuju materijalnu štetu u objektu, vlasnik kuće ima pravo gostima uskratiti daljnje pružanje usluge smještaja bez povrata uplaćene kaucije i iznosa plaćenog za smještaj.

Opremljenost smještajnih jedinica

U brojnim objektima iz naše ponude gostima su na raspolaganju brojni uređaji poput perilice rublja, perilice suđa, frižideri, mikrovalne pećnice, DVD playeri, TV, satelitski prijamnici, telefon, internet priključak, bazen i sl. Ovim uređajima gosti mogu slobodno raspolagati, no Arca Travel ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se jedan takav uređaj tijekom boravka nepredviđeno pokvari i prestane funkcionirati. To isto vrijedi i za sanitarne uređaje i instalacije.

Prigovori

Obaveza je gosta da savjesno rukuje smještajnom jedinicom i njezinim inventarom. Gost mora smještajnu jedinicu po svom odlasku vratiti u jednakom stanju kakva je ista bila prilikom njezinog preuzimanja. U slučaju da stanje u smještajnoj jedinici nije u skladu s rezerviranim, gost je dužan odmah obavijestiti osobu odgovornu za ključeve. U slučaju da nepravilnosti koje su bile vidljive nisu prijavljene odmah po dolasku, smatrati će se da je jedinica predana na korištenje u potpuno ispravnom stanju. Ukoliko se nepravilnosti pojave tijekom boravka, dužnost je gosta postupiti na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba odgovorna za ključeve nije u mogućnosti otkloniti nedostatak u razumnom roku, dužnost je gosta da obavijesti agenciju Arca Travel. Ukoliko gost samoinicijativno napusti objekt ili pronađe drugi smještaj ne dajući agenciji Arca Travel priliku da riješi uzrok njegovog nezadovoljstva, odnosno da mu ponudi odgovarajući zamjenski smještaj, gost gubi pravo na odštetu bez obzira da li su razlozi njegovog odlaska bili opravdani ili ne.

Temeljem članka 6, st 3. zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu dostaviti  u pismenom obliku  ili elektronskim putem na e-mail: info@arca-travel.com

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti turističku agenciju Arca Travel.. Gost je dužan surađivati s predstavnikom turističke agencije Arca Travel i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija Arca Travel nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Stranke se obavezuju da će moguće sporove nastojati rješavati sporazumno a ukoliko to ne bude bilo moguće, u slučaju pravnog spora nadležan je sud u Rijeci i primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Krstarenja uvjeti poslovanja

Način plaćanja

Usluga se može koristiti samo nakon što je plaćanje uredno podmireno:

 • 35% od cijene usluge (predujam) po rezervaciji
 • 65% od cijene usluge 30 dana prije početka korištenja usluge

Prihvaćamo samo bankovne prijenose!

Da bi rezervacija postala konačna, klijent se obvezuje platiti predujam na račun agencije u roku od 5 dana nakon što se ugovor ili predfaktura pošalju.

Potvrda

Nakon provedbe plaćanja, na vašu e-mail adresu stići će potvrda o plaćanju. Potvrdu o rezervaciji (vaučer) uzmite sa sobom u Hrvatsku radi registracije

Pravila o otkazivanju

Želite li otkazati vašu uplatu, neophodno je da nas kontaktirate pisanim putem na info@arca-travel.com i objasnite nam razloge otkazivanja rezervacije.

Primjenjuju se sljedeći uvjeti otkazivanja:

U slučaju otkaza najmanje mjesec dana prije datuma polaska odobravamo djelomični povrat (ovisno odabranom programu i bankovnim troškovima)
U slučaju otkaza od dana potvrde rezervacije do 21 dan prije polaska 35% od ukupnog iznosa
21-15 dana – 50% iznosa
14-0 dana – 100% iznosa
Gore navedeni uvjeti otkazivanja primjenjuju se uvijek osim u slučaju kada je drugačije navedeno u ponudi.

Promjena rezervacije kupca

Promjena imena /datuma putovanja – 150 kn po osobi (vrijedi samo ukoliko je promjena izvršena do 30 dana prije rezerviranog datuma polaska, u suprotnom će se primjenjivati otkazna klauzula).

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju (krstarenju) prije početka putovanja bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

Putnik u ovom slučaju otkazivanja ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

Posebna napomena za sva krstarenja


 • Kapetan zadržava pravo promjene rute u slučaju loših vremenskih uvjeta.

 • Gosti se moraju pridržavati pravila ponašanja na brodu (izložena u pisanom obliku na svakom brodu),naročito po pitanju zabrane unošenja pića na brod i neprikladnog ponašanja. U slučaju nepoštivanja kućnog reda agencija / kapetan zadržava pravo tražiti od klijenata da napusti brod.

 • Polasci su garantirani. Organizator putovanja zadržava pravo otkazivanja polazaka u slučaju da se prijavi manje od 10 sudionika i pravo promjene broda ukoliko za to postoji razlog.

 • Arca Travel neće biti odgovorna u slučaju bilo kakve nezgode nastale na brodu i inzistira da se klijenti obavijeste o tome kao i da budu iznimno pažljivi i oprezni tijekom boravka na brodu i prilikom prelaska s broda na kopno.

 • Zbog specifičnih uvjeta priveza i zahtjeva u pojedinim hrvatskim lukama, brodovi se privezuju bočno jedan uz drugi, tako da klijenti, kako bi došli do obale, moraju prelaziti s broda na brod. U takvim slučajevima putnici moraju posvetiti posebnu pozornost pri prelasku s broda na brod i to na vlastitu odgovornost. Posada će rado pomoći onima koji pomoć trebaju i traže.

Pravila ponašanja na brodu


 • Putnici na brodu su dužni poštovati pravila ponašanja, budući da je kapetan odgovoran za sigurnost svih putnika i posade. Kapetan zadržava pravo promjene rute u slučaju lošeg vremena ili sličnih neprimjerenih uvjeta u lukama kako bi osigurao sigurnost na brodu.

 • Putovnice se moraju predati kapetanu prvog dana krstarenja radi registracije putnika.

 • Skakanje s broda tijekom plovidbe te penjanje na jarbole je strogo zabranjeno zbog sigurnosnih razloga.

 • Za vrijeme lošeg vremena potrebno je oprezno se kretati i smanjiti kretanje što je više moguće. Putnici bi trebali biti posebno oprezni prilikom prelaska između brodova kada su oni vezani zajedno u luci. Nemojte oklijevati pitati za pomoć člana posade prilikom prelaženja. Kretanje između brodova je na vlastitu odgovornost.

 • S obzirom na posebne uvijete priveza i uvjete privezivanja u nekim hrvatskim lukama, brodovi se privezuju jedan uz drugog, što znači da klijenti prelaze s jednog broda na drugi kako bi došli do obale. U takvim slučajevima klijenti trebaju posvetiti posebnu pažnju pri prelasku s broda na brod i to na vlastiti rizik. Pomoć osoblja bit će dana onima koji to trebaju i traže.

 • MJERE SIGURNOSTI: Svi brodovi prošli su test sigurnosnih propisa za tekuću godinu koju provodi hrvatski brodski registar, kako bi dobili dozvolu za plovidbu.

 • Pojasevi za spašavanje se nalaze ispod sjedala u salonu ili ispod kreveta u kabinama (ovisno o brodu).

 • Budući da su brodovi izrazito akustični, svi putnici se mole da se propisno ponašaju. Posebno treba obratiti pozornost na noćni mir na brodu, koji službeno počinje u ponoć. U Nacionalnim parkovima noćni mir počinje i ranije o čemu će putnici biti obaviješteni.

 • Klijenti su odgovorni za brigu o svojim osobnim stvarima tijekom putovanja. Operator se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve osobne stvari koje su ostavljene ili oštećene na bilo kojem putovanju bez obzira na okolnosti.

 • Molimo držite svoje dragocjenosti i novac zaključane u kabini. Posada ne može biti odgovorna za izgubljene osobne stvari. U slučaju da nešto želite ostaviti u sefu, a u vašoj kabini nema sefa, molimo Vas da zamolite kapetana da pohrani vaše dragocjenosti.

 • Pušenje nije dozvoljeno u salonu i u kabinama. Na palubi broda postoji obilježeno mjesto na kojem je dozvoljeno pušenje. Prilikom pušenja je zabranjeno bacati opuške cigareta u more.

 • Posteljina se ne smije iznositi iz kabina.

 • Putnicima nije dozvoljeno donositi hranu i piće na brod. To uključuje piće i hranu kupljenu u trgovinama u lukama u koje se pristaje. Jedina iznimka su: proizvodi za osobnu higijenu, tekući lijekovi, prehrambeni proizvodi namijenjeni djeci i proizvodi za poseban tip prehrane. Tipični hrvatski proizvodi kupljeni prilikom posjeta lukama u kojima se pristaje bit će pohranjeni na brodu i vraćeni putniku na kraju putovanja.

 • Posebnu pozornost obratiti da u zahodske školjke ne bacate ništa osim toaletnog papira (na primjer pamuk, kosa, vlažne maramice, higijenski proizvodi za žene).

 • Gosti su obavezni pridržavati se vremena posluživanja obroka na brodu u salonu, kao i vremena polaska prema sljedećoj luci.

 • Svaka šteta mora biti kompenzirana kapetanu od strane putnika. Izgubljeni ključ od kabine zaračunati će se po cijeni od 150 kuna po ključu.

 • Strogo je zabranjeno bacati smeće u more.

 • Voda je problem na svakom brodu, stoga se mora racionalno koristiti. Isto se odnosi i na struju koju stvara generator.

 • Gosti smješteni u kabinama ispod palube moraju zatvoriti prozorčiće tijekom plovidbe, kako bi se izbjeglo da se kabine smoče prilikom ulaska vode kroz prozorčić.

 • Kapetan i članovi posade biti će na raspolaganju za sva pitanja i upite i učiniti će sve kako bi boravak na brodu učinili što ugodnijim. Ukoliko gosti smatraju da kapetan i njegova posada ne pružaju zadovoljavajuću uslugu, gosti se mogu obratiti uredu Arca Travel, kako bi bili zadovoljni tijekom boravka na brodu.

 • Napojnica nije uključena u cijenu i stoga se goste moli da nagrade članove posade ako misle da bi trebali.

 • Gosti su dužni poštivati raspored i vrijeme posluživanja obroka kao i polaska prema slijedećoj luci, koji su izloženi u salonu.

 • Kapetan i posada biti će dostupni za sva pitanja i učinit će sve kako bi Vaš boravak na brodu bio što ugodniji.

 • U slučaju da kapetan i njegova posada ne pružaju zadovoljavajuću uslugu obratite se našem uredu zadodatnu pomoć jer nam je cilj osigurati Vaše zadovoljstvo tijekom boravka na brodu.

 • Napojnice nisu uključene u cijenu usluga stoga Vas molimo da ih dajete prema vlastitom nahođenju.

Zdravstveni propisi

PUTNIK je dužan obavijestiti AGENCIJU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.

Reklamacije

Svaka reklamacija u vezi s uslugama na brodu mora se uručiti izravno osoblju broda (na licu mjesta) i preko agencije. Prigovori moraju biti ovjereni od strane osoblja, broda, upisani u knjigu prigovora na brodu i dostavljeni agenciji Arca Travel u roku od 15 dana od odlaska klijenta. U suprotnom reklamacije neće biti uzete u obzir.

Temeljem članka 6, st 3. zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu dostaviti  u pismenom obliku  ili elektronskim putem na e-mail: info@arca-travel.com

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti turističku agenciju Arca Travel.. Gost je dužan surađivati s predstavnikom turističke agencije Arca Travel i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija Arca Travel nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Stranke se obavezuju da će moguće sporove nastojati rješavati sporazumno a ukoliko to ne bude bilo moguće, u slučaju pravnog spora nadležan je sud u Rijeci i primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.